O nas

Administracja Zasobów Komunalnych jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Włocławek, nie posiadającą osobowości prawnej. AZK działa w formie jednostki budżetowej, na podstawie Uchwały Rady Miasta Włocławek Nr  VIII/54/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/103/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych (zmieniająca nazwę na Administracja Zasobów Komunalnych), zmienionej uchwałą: nr XXXVIII/139/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r., zmienionej uchwałą nr: XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.
Działalnością AZK kieruje dyrektor na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta Miasta Włocławek.
Przedmiotem działalności Administracji jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Miasta Włocławek, w tym:
zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi i budynkami wraz z terenem niezbędnym dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków i urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Miasto Włocławek, Skarbu Państwa.

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.