Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku zgodnie z komunikatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.

Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 28 czerwca br.

Przedmiot opłaty

   Okres obowiązywania taryfy

Cena netto

Cena z VAT1)

Dostarczanie wody

od 1 miesiąca do 12 miesiąca

od 13 miesiąca do 24 miesiąca

od 25 miesiąca do 36 miesiąca

     2,79zł/m3 

     2,91zł/m3 

3,04zł/m3

 3,01 zł/m3

 3,14 zł/m3 

 3,28 zł/m3

 

Przedmiot opłaty

       Okres obowiązywania taryfy

Cena netto

Cena z VAT1)

Odprowadzanie ścieków

 od 1 miesiąca do 12 miesiąca

 od 13 miesiąca do 24 miesiąca

 od 25 miesiąca do 36 miesiąca

     6,14zł/m3

     6,32zł/m3

6,48zł/m3

6,63 zł/m3

6,83 zł/m3

7,00 zł/m3

1)W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe ceny wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

Ta strona używa cookies, korzystając ze strony zgadzasz się na ich użycie. Możesz zmienić preferencje obsługi cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.